• Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Golden Phoenix
  • Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Golden Phoenix Trading Company Limited.
  • Tên công ty viết tắt: Golden Phoenix Trading
  • Thành lập: Công ty TNHH Thương mại Golden Phoenix, được thành lập vào ngày 02 tháng 03 năm 2016 tại số 622 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tháng 11/2016, Công ty dời trụ sở về số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (+84) 94 709 8787
  • E-mail: goldenphoenixcos@gmail.com
  • Website: www.glowxskincare.com